O nas

KIM JESTEŚMY I CZYM SIĘ KIERUJEMY?

Zaczęło się w 2003 roku

Firma „CEGIELSKA – WYCENA NIERUCHOMOŚCI Marta Cegielska” działa nieprzerwanie od 2003 roku na terenie Dolnego Śląska, szczególnie na obszarze powiatu wrocławskiego, Miasta Wrocław oraz powiatów sąsiednich. Właścicielem firmy jest Marta Cegielska – rzeczoznawca majątkowy. Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości o nr 4054 uzyskała w 2003 r.

Przy realizacji kompleksowych zleceń firma współpracuje z fachowcami z branży usług finansowych, budowlanych, kredytowych i prawnych. Klientami biura są zarówno osoby fizyczne jak i klienci biznesowi oraz podmioty publiczne.

Zajmujemy się wyceną

  • - nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i niemieszkalnych: usługowych, handlowych, biurowych)
  • - ograniczonych praw rzeczowych (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, służebności)
  • - obiektów przemysłowych, usługowych, maszyn i urządzeń,
  • - hoteli,
  • - przedsiębiorstw,
  • - budynków i budowli,
  • - gruntów zabudowanych i niezabudowanych,
  • - gruntów rolnych i leśnych,
  • - oraz innych.

W relacjach z klientami i partnerami kierujemy się rzetelnością w realizowaniu zleceń, uczciwością i terminowością. Respektujemy podjęte zobowiązania i bazujemy na wzajemnym zaufaniu.

Doświadczenia zdobyte w ciągu kilkunastu lat pracy na rynku wycen nieruchomości, pozwoliły na stworzenie rozpoznawalnej marki CEGIELSKA – WYCENA NIERUCHOMOŚCI i wiarygodności w opinii partnerów i klientów.

Kim jest rzeczoznawca?

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Art. 174:

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące: 1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; 2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; 3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych; 4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; 5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; 6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora; 7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; 8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.